Novinky

18.09.2020 Zahájení kroužků

I přes přibývající případy COVID-19 v Bruntále, zahajuje SVČ činnost dle plánu. Účastníci, kteří nemají nařízenou karanténu, mohou přijít na zahajovací schůzky při dodržení platných nařízení. V SVČ je tedy nutné mít zakrytá ústa rouškou a při vstupu si dezinfikovat ruce. Kroužky, mimo taneční a sportovní, budou probíhat také v rouškách.

26.08.2020 Přihlašování do kroužku spuštěno

Na stránkách máme zveřejněnou vetšinu kroužků pro školní rok 2020/2021 a je tak již spuštěno online přihlašování. Pokud ještě nemáte klientské centrum, stačí u konkrétního kroužku rozkliknout "chci se přihlásit online" a stránky vás přesměrují k jednoduché registraci.

29.07.2020 Pracovní příležitosti

Aktualizovali jsme nabídku pracovních příležitostí. Více informací v záložce.

Znovuotevření SVČ Bruntál

04.05.2020

Vážení rodiče, účastníci zájmových aktivit,

stejně jako mnoho organizací a institucí sledujeme aktuální vývoj v rozvolňování epidemiologických opatření. Ve čtvrtek 30.4.2020 se změnil plán rozvolňování ve školství, ve kterém je možné od 11.5.2020 otevřít zájmové činnosti ve střediscích volného času. Dnes, tj.4.5.2020,  jsme také obdrželi metodiku pro znovuotevření SVČ.  Nyní pracujeme na tom, abychom zabezpečili chod SVČ jak po stránce hygienické, tak organizační. Bohužel, nebude možné obnovit činnost všech kroužků, a u některých může dojít k drobným změnám. V následujících dnech vás budou emailem nebo telefonicky kontaktovat vedoucí zájmových útvarů ke zjištění vašeho zájmu o pokračování v činnosti ZÚ.

Účast v zájmových činnostech předpokládá následující:

  • nejpozději v den zahájení odevzdá účastník čestné prohlášení podepsané zák.zástupcem (viz.příloha)
  • vstup do budovy SVČ je umožněn pouze účastníkům, nikoli rodičům
  • všichni účastníci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky
  • každý účastník bude mít s sebou sáček na uložení roušky
  • účastníci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě účastníka, je důvodem k jeho nevpuštění do SVČ (popřípadě k vyřazení účastníka)
  • nošení roušek v mísnostech, kde probíhá zájm.činnost, je na zvážení vedoucího
  • max.počet účastníků ve skupině je 15

Úplné znění manuálu pro SVČ najdete zde

Kroužky, které se znovuotevřou, budou probíhat do konce června 2020.

Chtěli bychom vás tímto požádat o trpělivost v otázce zápisného za 2.pololetí. V tuto chvíli nevíme, jak se podaří obnovit činnost, a zároveň čekáme na vyjádření zřizovatele. Děkujeme za pochopení.  

V případě nejasností nebo dotazů nás můžete kontaktovat telefonicky nebo emailem, popř. vyčkejte na kontakt ze strany vedoucího.

SVČ Bruntál

Čestné prohlášení ke stažení