Novinky

29.07.2020 Pracovní příležitosti

Aktualizovali jsme nabídku pracovních příležitostí. Více informací v záložce.

22.06.2020 Příměstský tábor 7. - 10.7.2020

Do nabídky příměstských táborů jsme zařadili i termín 7. - 10.7.2020. Cena za tento turnus je 1000,-Kč (není dotován). Nabízíme ještě volná místa na pobytových táborech ve Štítarech u Vranovské přehrady (Ostrov pokladů) a v Železné u Vrbna p.P. (Putování za sporty a zážitky).

04.05.2020 Znovuotevření SVČ

Od 11.5.2020 je možné opět otevřít kroužky. Aktuální informace najdete v emailu, nebo na našich stránkách.

Znovuotevření SVČ Bruntál

04.05.2020

Vážení rodiče, účastníci zájmových aktivit,

stejně jako mnoho organizací a institucí sledujeme aktuální vývoj v rozvolňování epidemiologických opatření. Ve čtvrtek 30.4.2020 se změnil plán rozvolňování ve školství, ve kterém je možné od 11.5.2020 otevřít zájmové činnosti ve střediscích volného času. Dnes, tj.4.5.2020,  jsme také obdrželi metodiku pro znovuotevření SVČ.  Nyní pracujeme na tom, abychom zabezpečili chod SVČ jak po stránce hygienické, tak organizační. Bohužel, nebude možné obnovit činnost všech kroužků, a u některých může dojít k drobným změnám. V následujících dnech vás budou emailem nebo telefonicky kontaktovat vedoucí zájmových útvarů ke zjištění vašeho zájmu o pokračování v činnosti ZÚ.

Účast v zájmových činnostech předpokládá následující:

  • nejpozději v den zahájení odevzdá účastník čestné prohlášení podepsané zák.zástupcem (viz.příloha)
  • vstup do budovy SVČ je umožněn pouze účastníkům, nikoli rodičům
  • všichni účastníci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky
  • každý účastník bude mít s sebou sáček na uložení roušky
  • účastníci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě účastníka, je důvodem k jeho nevpuštění do SVČ (popřípadě k vyřazení účastníka)
  • nošení roušek v mísnostech, kde probíhá zájm.činnost, je na zvážení vedoucího
  • max.počet účastníků ve skupině je 15

Úplné znění manuálu pro SVČ najdete zde

Kroužky, které se znovuotevřou, budou probíhat do konce června 2020.

Chtěli bychom vás tímto požádat o trpělivost v otázce zápisného za 2.pololetí. V tuto chvíli nevíme, jak se podaří obnovit činnost, a zároveň čekáme na vyjádření zřizovatele. Děkujeme za pochopení.  

V případě nejasností nebo dotazů nás můžete kontaktovat telefonicky nebo emailem, popř. vyčkejte na kontakt ze strany vedoucího.

SVČ Bruntál

Čestné prohlášení ke stažení