Novinky

05.01.2021 Úhrady kroužků za 2.pol.

Važení rodiče, ve 2.pol. se hradí úhrada za kroužky v předepsané výši. Pokud jste zápisné uhradili v 1.pol., je celá částka převedena do tohoto roku a hradit již nemusíte! Případné vratky za neuskutečněné kroužky se budou provádět na konci školního roku. Děkujeme za pochopení.

04.12.2020 Fotosoutěž-hlasování FB

Přátelé, kamarádi, na našem FB (https://www.facebook.com/svcbruntal) probíhá hlasování fotografické soutěže. Cenu veřejnosti obdrží fotografie s největším počtem „to se mi líbí“. Fotografie jsou zařazené do 3. témat: I. Podzimní zátiší nebo dekorace, II. Podzimní příroda, III. Fotografie zvířat. Soutěží se ve 3 kategoriích - žáci ZŠ, SŠ a dospělí. Podívejte se na fotografie, které nám byly zaslány a dejte "like" těm, které se vám nejvíce líbí. Hlasování bude ukončeno v neděli 13.12.2020.

18.09.2020 Zahájení kroužků

I přes přibývající případy COVID-19 v Bruntále, zahajuje SVČ činnost dle plánu. Účastníci, kteří nemají nařízenou karanténu, mohou přijít na zahajovací schůzky při dodržení platných nařízení. V SVČ je tedy nutné mít zakrytá ústa rouškou a při vstupu si dezinfikovat ruce. Kroužky, mimo taneční a sportovní, budou probíhat také v rouškách.

Vrácení zápisného za dobu nekonání kroužků

02.07.2020 Od 11.3.2020 do 10.5.2020 bylo přerušeno veškeré zájmové vzdělávání v SVČ. Část kroužků svou činnost obnovila, některé se již bohužel z různých důvodů neotevřely. Za neuskutečněné kroužky nyní zájemcům vracíme poměrnou část zápisného.
V těchto dnech byli klienti nebo zák.zástupci emailem informováni o výši vratky a způsobu vrácení. Uživatelé klientských účtů  si mohou vybrat z možnosti ponechat přeplatek k úhradě další přihlášky, v klientském centru požádat o vyplacení na účet, nebo ponechat přeplatek jako příspěvek na činnost SVČ.
Účastníci, kteří klientský účet nepoužívají se mohou dostavit v úterý a ve čtvrtek, mezi 8 a 16 hodinou do 11.7.2020 osobně do SVČ, kde jim bude vyplacen přeplatek v hotovosti. V případě vratky na účet je potřeba zaslat scan žádosti s podpisem, který bude obsahovat jméno a příjmení dítěte, adresu, název kroužku, jméno a příjmení zákonného zástupce, číslo účtu. Třetí možností je opět možnost ponechat přeplatek na činnost SVČ.
Ponechání přeplatku jako příspěvek na činnost SVČ se uskutečňuje formou darovací smlouvy, a předpokládá tak osobní přítomnost zák.zástupce k podpisu. V případě, že se k podpisu osobně nedostavíte, nemůžeme jej jiným způsobem bohužel příjmout!
Pokud jste informační email neobdrželi, je pravděpodobné, že u přihlášky chybí email, nebo je špatně uveden. V takovém případě nás můžete kontaktovat osobně ve výše uvedených termínech, emailem na info@svcbruntal.cz, nebo telefonicky na číslech 553 821 198.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se rozhodli přeplatek ponechat na činnost SVČ. Velmi si toho vážíme a děkujeme.

SVČ Bruntál