Novinky

18.09.2020 Zahájení kroužků

I přes přibývající případy COVID-19 v Bruntále, zahajuje SVČ činnost dle plánu. Účastníci, kteří nemají nařízenou karanténu, mohou přijít na zahajovací schůzky při dodržení platných nařízení. V SVČ je tedy nutné mít zakrytá ústa rouškou a při vstupu si dezinfikovat ruce. Kroužky, mimo taneční a sportovní, budou probíhat také v rouškách.

26.08.2020 Přihlašování do kroužku spuštěno

Na stránkách máme zveřejněnou vetšinu kroužků pro školní rok 2020/2021 a je tak již spuštěno online přihlašování. Pokud ještě nemáte klientské centrum, stačí u konkrétního kroužku rozkliknout "chci se přihlásit online" a stránky vás přesměrují k jednoduché registraci.

29.07.2020 Pracovní příležitosti

Aktualizovali jsme nabídku pracovních příležitostí. Více informací v záložce.

Vrácení zápisného za dobu nekonání kroužků

02.07.2020 Od 11.3.2020 do 10.5.2020 bylo přerušeno veškeré zájmové vzdělávání v SVČ. Část kroužků svou činnost obnovila, některé se již bohužel z různých důvodů neotevřely. Za neuskutečněné kroužky nyní zájemcům vracíme poměrnou část zápisného.
V těchto dnech byli klienti nebo zák.zástupci emailem informováni o výši vratky a způsobu vrácení. Uživatelé klientských účtů  si mohou vybrat z možnosti ponechat přeplatek k úhradě další přihlášky, v klientském centru požádat o vyplacení na účet, nebo ponechat přeplatek jako příspěvek na činnost SVČ.
Účastníci, kteří klientský účet nepoužívají se mohou dostavit v úterý a ve čtvrtek, mezi 8 a 16 hodinou do 11.7.2020 osobně do SVČ, kde jim bude vyplacen přeplatek v hotovosti. V případě vratky na účet je potřeba zaslat scan žádosti s podpisem, který bude obsahovat jméno a příjmení dítěte, adresu, název kroužku, jméno a příjmení zákonného zástupce, číslo účtu. Třetí možností je opět možnost ponechat přeplatek na činnost SVČ.
Ponechání přeplatku jako příspěvek na činnost SVČ se uskutečňuje formou darovací smlouvy, a předpokládá tak osobní přítomnost zák.zástupce k podpisu. V případě, že se k podpisu osobně nedostavíte, nemůžeme jej jiným způsobem bohužel příjmout!
Pokud jste informační email neobdrželi, je pravděpodobné, že u přihlášky chybí email, nebo je špatně uveden. V takovém případě nás můžete kontaktovat osobně ve výše uvedených termínech, emailem na info@svcbruntal.cz, nebo telefonicky na číslech 553 821 198.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se rozhodli přeplatek ponechat na činnost SVČ. Velmi si toho vážíme a děkujeme.

SVČ Bruntál