Novinky

05.01.2021 Úhrady kroužků za 2.pol.

Važení rodiče, ve 2.pol. se hradí úhrada za kroužky v předepsané výši. Pokud jste zápisné uhradili v 1.pol., je celá částka převedena do tohoto roku a hradit již nemusíte! Případné vratky za neuskutečněné kroužky se budou provádět na konci školního roku. Děkujeme za pochopení.

04.12.2020 Fotosoutěž-hlasování FB

Přátelé, kamarádi, na našem FB (https://www.facebook.com/svcbruntal) probíhá hlasování fotografické soutěže. Cenu veřejnosti obdrží fotografie s největším počtem „to se mi líbí“. Fotografie jsou zařazené do 3. témat: I. Podzimní zátiší nebo dekorace, II. Podzimní příroda, III. Fotografie zvířat. Soutěží se ve 3 kategoriích - žáci ZŠ, SŠ a dospělí. Podívejte se na fotografie, které nám byly zaslány a dejte "like" těm, které se vám nejvíce líbí. Hlasování bude ukončeno v neděli 13.12.2020.

18.09.2020 Zahájení kroužků

I přes přibývající případy COVID-19 v Bruntále, zahajuje SVČ činnost dle plánu. Účastníci, kteří nemají nařízenou karanténu, mohou přijít na zahajovací schůzky při dodržení platných nařízení. V SVČ je tedy nutné mít zakrytá ústa rouškou a při vstupu si dezinfikovat ruce. Kroužky, mimo taneční a sportovní, budou probíhat také v rouškách.

Online kulaty stůl - Vím, kam mám jít

09.04.2021 Dne 31. 03. 2021 se konala další aktivita projektu Vím, kam mám jít, schůzka Kulatého stolu a to on-line formou. Na schůzku byli pozváni zástupci ZŠ Školní 2., ZŠ Okružní, SOŠ Bruntál, ÚP Bruntál, zástupce města Bruntál, rodiče a žáci základních škol a veřejnost.
Realizátoři projektu, společně s pozvanými, projednali dosavadní fungování projektu, průběh on-line workshopů a motivačních skupin. Hlavním tématem setkání bylo ovlivnění projektu nouzovým stavem a jak a zda vůbec aktivity kariérového poradenství ovlivňují podání přihlášek na SŠ a SOŠ. Ze strany výchovných poradkyň  - Mgr. Michaela Mikulková (ZŠ Školní 2.) a Mgr. Alena Buráňová (ZŠ Okružní), bylo představeno, kam a v jakém počtu se žáci letošních devátých ročníků hlásí. Z oborů, které byly odprezentovány výchovnými poradkyněmi se dá předpokládat, že žáci byli snad alespoň minimálně ovlivněni při výběru středních škol právě workshopy, které jim připravují kariérové poradkyně s představiteli daných řemesel. Jedná se o obory: Informační technologie (11 žáků), kuchař – číšník (7 žáků), instalatér (6 žáků), kadeřnice (4 žáci), truhlář (4 žáci + umělecko-řemeslné zpracování dřeva 2 žáci), zahradník (2 žáci), švadlena (umělecko-řemeslné zpracování textilu -  2 žáci). Dále ze strany zástupce SOŠ Bruntál pana Bc. Radima Mádra bylo zmíněno, že bylo na jejich školu podáno 206 přihlášek, což je více než v loňském roce. Nedokáže však s přesností říct, zda tento nárůst je ovlivněn projektem Vím, kam mám jít. Uvedl, jak probíhá praktická výuka, která je velmi omezená. Chybí přímý kontakt se zákazníkem, což ovlivňuje především obor kadeřnice. Velký problém shledává v tom, že učitelé on-line formou výuky nedokáží v žácích vypěstovat dostatečný vztah k danému řemeslu. Slova se taktéž ujala pracovnice Agentury pro sociální začleňování paní Mgr. Zuzana Vanysacker. Ta sdělila, že je součástí tohoto projektu a je ráda, že tento projekt kopíruje plán inkluze a supluje to, co nemohou dělat obce na Vrbensku. Doufá, že se projekt podaří zdárně dovést do konce. Paní místostarostka Ing. Hana Šutovská uvedla, že děkuje všem, kteří se podílí na projektu Vím, kam mám jít, ale taktéž si myslí, že rodiče nejsou spokojeni s on-line formou jakékoliv činnosti. Za obor školství města Bruntál jen uvedla, že je třeba projekt podporovat. Za Úřad práce Bruntál byla přizvána paní Bc. Jana Ondrášková, která se však kvůli technickým problémům nemohla připojit, proto zaslala email, kde zmiňuje, jaká je momentální situace na ÚP a o jaká řemesla je největší zájem. Jedná se o obory: Střední vzdělání s výučním listem: instalatéři, potrubáři, nástrojáři a příbuzní pracovníci, stavební zámečníci a stavební klempíři, číšníci a servírky, seřizovači a obsluha obráběcích strojů, kuchaři (kromě šéfkuchařů), obsluha automatizovaných strojů a zařízení na prvotní zpracování dřeva, svářeči, řezači plamenem a páječi, řidiči nákladních automobilů a tahačů, stavební provozní elektrikáři, pokrývači, obsluha zemních a příbuzných strojů. Dále také Střední vzdělání s maturitou: všeobecné sestry, strojírenští technici a technologové, odborní pracovníci v pojišťovnictví, finanční a investiční poradci, fyzioterapeuti, obchodní zástupci a Vysokoškolské vzdělání: lékaři.
Kariérovými poradkyněmi bylo zmíněno, že od začátku projektu bylo doposud (březen 2021) představeno řemeslo/povolání: Kosmetička, Truhlář, Instalatér, Švadlena, Zahradnice, Pokrývač, Kadeřnice, Kuchařka, Kovář, Programátor, Farmářka, Klempíř, Servírka-Číšník, Lodník, Mydlářka, Automechanik, Veterinář. Na další měsíce je naplánován Sklář, Řezník a Masér. Ohlédnutí za workshopy a dalšími aktivitami projektu čtenáři naleznou na facebookových stránkách Vím, kam mám jít nebo stránkách SVČ Bruntál.