Novinky

05.01.2021 Úhrady kroužků za 2.pol.

Važení rodiče, ve 2.pol. se hradí úhrada za kroužky v předepsané výši. Pokud jste zápisné uhradili v 1.pol., je celá částka převedena do tohoto roku a hradit již nemusíte! Případné vratky za neuskutečněné kroužky se budou provádět na konci školního roku. Děkujeme za pochopení.

04.12.2020 Fotosoutěž-hlasování FB

Přátelé, kamarádi, na našem FB (https://www.facebook.com/svcbruntal) probíhá hlasování fotografické soutěže. Cenu veřejnosti obdrží fotografie s největším počtem „to se mi líbí“. Fotografie jsou zařazené do 3. témat: I. Podzimní zátiší nebo dekorace, II. Podzimní příroda, III. Fotografie zvířat. Soutěží se ve 3 kategoriích - žáci ZŠ, SŠ a dospělí. Podívejte se na fotografie, které nám byly zaslány a dejte "like" těm, které se vám nejvíce líbí. Hlasování bude ukončeno v neděli 13.12.2020.

18.09.2020 Zahájení kroužků

I přes přibývající případy COVID-19 v Bruntále, zahajuje SVČ činnost dle plánu. Účastníci, kteří nemají nařízenou karanténu, mohou přijít na zahajovací schůzky při dodržení platných nařízení. V SVČ je tedy nutné mít zakrytá ústa rouškou a při vstupu si dezinfikovat ruce. Kroužky, mimo taneční a sportovní, budou probíhat také v rouškách.

Workshopy v rámci projektu Vím, kam mám jít

15.12.2020 V měsíci září a říjnu 2020 jsme zahájili druhý školní rok a pokračování workshopů z projektu  OP VVV "Vím, kam mám jít" CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011687 v ZŠ Školní a ZŠ Okružní v Bruntále, v ZŠ Vrbno pod Pradědem a ZŠ Sv. Michala při DD Vrbno pod Pradědem. Workshopy byly zahájeny prezentací povolání „kovář“ a „programátor“. Lektoři se nám věnovali po celý den. Žáci měli možnost seznámit se s představovaným řemeslem a povoláním, jak v teoretické, tak i v praktické rovině. Žáci 6. – 9. tříd se postupně dozvěděli o práci s kovem, výhní, historii řemesla a pak měli možnost samostatné práce při vytváření designu návrhů vstupních brán do rodinných domů. S programátorem se dozvěděli rozdíl mezi hardwarem a softwarem a v praktické části se učili vytvořit jednoduchou webovou stránku a on-line kalkulačku. Praktické aktivity sklidily u žáků ohlas.
V říjnu jsme workshopy ukončili vlivem nouzového stavu a opět je obnovili v měsíci listopadu a prosinci 2020 distanční on-line formou. Žáci nebyli o řemesla ochuzeni. Dokončili jsme v plánovaném termínu workshopy kováře a programátora a zahájili další cyklus „farmářka“ a „klempíř“. Výuka probíhala formou on-line, kde jsme žákům v první části pustili video připravené na míru. Videa jsme natáčeli spolu s lektory v jejich dílnách, terénu i kancelářích. Žáci měli jedinečnou šanci nahlédnout do míst, kde se dostanou pouze při exkurzích. V dalších minutách probíhala diskuze s lektorem a v poslední části jsme s žáky provedli zpětnou vazbu doplněnou o on-line dotazník.
Vyčkáváme nových informací vlády, abychom se mohli připravit na další varianty workshopu od ledna 2021.