Novinky

20.02.2018 Zrušení karnevalu na ledě

Upozorňujeme, že karneval na ledě, původně plánovaný na 25.2.2018, je v letošním roce z organizačních důvodů zrušen. Děkujeme za pochopení.

09.01.2018 Schválené rozpočty a střednědobé výhledy přísp.organizací

Schválené rozpočty a střednědobé výhledy příspěvkových organizací města najdete v odkaze http://www.mubruntal.cz/prispevkove-organizace/os-54803/p1=82124

15.08.2017 Nabídka kroužků na školní rok 2017/2018

V sekci kroužky naleznete nabídku kroužků na školní rok 2017/2018. Informace budeme ještě průběžně aktualizovat a doplňovat, ale již nyní je možné se elektronicky přihlašovat.

02.03.2017 Nabídka letních táborů

Nabídka letních táborů je kompletní. Vybrat si můžete v záložce tábory. Pozor! U některých táborů je kapacita omezena!

Rukodělné programy

VÁNOČNÍ DÍLNA – PLETENÍ Z PAPÍRU
 
Lektor: Jana Zieglerová
Délka programu: cca 60 – 90 minut
Termín: listopad - prosinec
Příspěvek: 40 Kč za dítě
Povinná výbava: přezůvky, vhodné pracovní oblečení, SEZNAM DĚTÍ
Určeno pro děti 2. – 5. třídy ZŠ
Počet účastníků: min. 5, max. dle domluvy
Místo programu: SVČ – výtvarná dílna
Program: Pletení věnečků z papíru a jejich zdobení vánoční tematikou. Děti budou seznámeny s netradičním využitím papíru, s přípravou papírových ruliček a pletením z papíru. Sami si upletou a ozdobí vánoční věneček, který si odnesou domů.
 
 
 
PERNÍKOHRANÍ – VÁNOCE
 
Lektor: Jana Zieglerová
Délka programu: cca 60 - 90 min.
Termín: listopad - prosinec
Příspěvek: 40 Kč za dítě
Povinná výbava: přezůvky, vhodné pracovní oblečení, SEZNAM DĚTÍ
Místo programu: SVČ - kuchyňka
Určeno pro děti MŠ a 1. – 5. třídy ZŠ
Počet účastníků: min. 10, max. dle domluvy
Program: Děti se seznámí s tradicí pečení vánočních perníků a s používaným kořením. Sami si vykrojí, upečou a ozdobí perníčky. Každé dítě si odnese cca 2 – 3 ks perníčků (podle velikosti).
 
 
 
VALENTÝNSKÁ DÍLNA – PLETENÍ Z PAPÍRU
Lektor: Jana Zieglerová
Délka programu: cca 60 – 90 minut
Termín: leden - únor
Příspěvek: 40 Kč za dítě
Povinná výbava: přezůvky, vhodné pracovní oblečení, SEZNAM DĚTÍ
Místo programu:SVČ - výtvarná dílna
Určeno pro děti 2. – 5. třídy ZŠ
Počet účastníků: min. 5 , max. dle domluvy
Program: Pletení srdíček z papíru a jejich zdobení. Děti budou seznámeny s netradičním využitím papíru, s přípravou papírových ruliček a pletením z papíru. Sami si upletou a ozdobí srdíčko, které si odnesou domů.
 
 
  
PERNÍKOHRANÍ - VALENTÝN
Lektor: Jana Zieglerová
Délka programu: cca 60 minut
Termín: leden - únor
Příspěvek: 40 Kč za dítě
Povinná výbava: přezůvky, vhodné pracovní oblečení, SEZNAM DĚTÍ
Místo programu: SVČ - kuchyňka
Určeno pro MŠ a děti 1. – 5. třídy ZŠ
Počet účastníků: min. 10, max. dle domluvy
Program: Děti se seznámí s tradicí pečení perníků a s kořením používaným do perníkového těsta. Součástí programu je vykrajování, pečení a zdobení perníčků. Každé dítě si odnese cca 2 ks perníčků.
 
 
 
PLETENÍ Z PAPÍRU I., II., III.
 
Lektor: Jana Zieglerová
Délka programu: cca 60 – 90 minut
Termín: březen - květen
Příspěvek: 40 Kč za dítě
Povinná výbava: přezůvky, vhodné pracovní oblečení, SEZNAM DĚTÍ
Místo programu: SVČ
Určeno pro děti 2. – 5. ročníku ZŠ
Počet účastníků: min. 5, max. dle domluvy
Program: Účastníci se seznámí s netradičním využitím papíru. Program má tři základní stupně, které na sebe navazují.

I. Začátečníci - děti se naučí připravovat základní prvky nutné pro pletení z papíru (ruličky), vyzkouší si pletení jednoduchých výrobků jednoduchou technikou.
II. Mírně pokročilí - děti si vyzkouší složitější techniky pletení a seznámí se s konečnou úpravou výrobků.
III. Pokročilí - děti se seznámí s náročnými technikami pletení, způsoby zakončení, úpravy a zdobení výrobků.

Rozdělení programu do jednotlivých stupňů zajišťuje postupné zvládnutí jednotlivých kroků, které jsou nutné při pletení různých výrobků z papíru.


 
DŘEVODÍLNA
 
Lektor: Jana Zieglerová
Délka programu: cca 60 – 100 minut
Termín: březen
Příspěvek: 30 - 50 Kč za dítě podle výrobku
Povinná výbava: přezůvky, vhodné pracovní oblečení, SEZNAM DĚTÍ
Místo programu: SVČ – pracovní dílna
Určeno pro děti 2. – 5. ročníku ZŠ
Počet účastníků: min. 4, max. 12
Program: Programy mají dětem přiblížit práci se dřevem a různými přírodními materiály. Dále umožní dětem poznat a vyzkoušet si práci s různým nářadím, které se používá při opracování dřeva. Druh výrobku a počet účastníků ve skupině ovlivňuje délku výukového programu. Výrobek, který děti budou vyrábět, zvolí lektorka podle věku a schopností účastníků. Děti si vyrobí a odnesou vlastní výrobek.
 
 
 
MODELOVACÍ DÍLNA
Lektor: Jana Zieglerová
Délka programu: cca 90 minut
Termín: duben
Příspěvek: 50 Kč za dítě
Povinná výbava: přezůvky, vhodné pracovní oblečení, SEZNAM DĚTÍ
Místo programu: SVČ – výtvarná dílna
Určeno pro děti MŠ a 1. – 5. třídy ZŠ
Počet účastníků: min. 10, max. dle domluvy
Program: Program je zaměřený na práci s modelovací hmotou. Děti se seznámí s různými způsoby zpracování modelovací hmoty. 
 
 
 
DRÁTKOVÁNÍ
Lektor:Jana Zieglerová
Délka programu: cca 90 minut
Termín: květen
Příspěvek: 50 Kč za dítě
Povinná výbava:přezůvky, vhodné pracovní oblečení, SEZNAM DĚTÍ
Místo programu: SVČ – výtvarná dílna
Určeno pro děti 2. – 5. třídy ZŠ
Počet účastníků: min. 10, max. dle domluvy
Program:Program je zaměřený na techniku drátkování. Děti si prakticky procvičí tuto netradiční techniku a budou seznámeny s možnostmi jejího dalšího využití.