Novinky

06.12.2018 Mikulášské noční hrátky zrušeny

Z důvodu malého počtu nahlášených účastníků se Mikulášské noční hrátky ruší! Děkujeme za pochopení.

25.05.2018 Ochrana osobních údajů (GDPR)

V odkaze DOKUMENTY naleznete "Informační povinnost GDPR", kde získáte informace o ochraně osobních údajů. V odkaze KONTAKTY je uveřejněno jméno pověřence pro ochranu os.údajů.

23.04.2018 Zrušení čarodějnických nočních hrátek

Vážení návštěvníci, čarodějnické noční hrátky, které byly plánované na 27.4.2018, jsme museli z organizačních důvodů zrušit. Děkujeme za pochopení.

27.03.2018 Příměstské tábory 2018

Vzhledem k tomu, že se hromadí dotazy ohledně příměstských táborů pro tento rok, přinášíme informace. SVČ Bruntál zažádalo o příspěvek na příměstské tábory MAS Hrunbý Jeseník. Tábory by tak měly být levnější, a každý turnus s nějakým zaměřením. Konečná výše schváleného příspěvku není ještě známá, takže v tuto chvíli zveřejňujeme nabízené termíny, a vy si tak můžete již předběžně rezervovat místa. O zaměření a konečné ceně budete dodatečně informování. Děkujeme za pochopení.

Rukodělné programy

VÁNOČNÍ DÍLNA – PLETENÍ Z PAPÍRU
Lektor: Jana Zieglerová
Délka programu: cca 60 - 90 minut
Termín: listopad - prosinec
Příspěvek: 40 Kč za dítě
Povinná výbava: přezůvky, vhodné pracovní oblečení, SEZNAM DĚTÍ
Určeno pro děti 2. – 5. třídy ZŠ
Počet účastníků: min. 5, max. dle domluvy
Místo programu: SVČ – výtvarná dílna
Program: Pletení věnečků z papíru a jejich zdobení vánoční tematikou. Děti budou seznámeny s netradičním využitím papíru, s přípravou papírových ruliček a pletením z papíru. Sami si upletou a ozdobí vánoční věneček, který si odnesou domů.
 
 
PERNÍKOHRANÍ – VÁNOCE
Lektor: Jana Zieglerová
Délka programu: cca 60 - 90 min.
Termín: listopad - prosinec
Příspěvek: 40 Kč za dítě
Povinná výbava: přezůvky, vhodné pracovní oblečení, SEZNAM DĚTÍ
Místo programu: SVČ - kuchyňka
Určeno pro děti MŠ a 1. – 5. třídy ZŠ
Počet účastníků: min. 8, max. dle domluvy
Program: Děti se seznámí s tradicí pečení vánočních perníků a s používaným kořením. Sami si vykrojí, upečou a ozdobí perníčky. Každé dítě si odnese min. 3 ks perníčků (podle velikosti).
 
 
VALENTÝNSKÁ DÍLNA
Lektor: Jana Zieglerová
Délka programu: cca 60 – 90 minut
Termín: leden - únor
Příspěvek: 40 Kč za dítě
Povinná výbava: přezůvky, vhodné pracovní oblečení, SEZNAM DĚTÍ
Místo programu:SVČ - výtvarná dílna
Určeno pro děti 2. – 5. třídy ZŠ
Počet účastníků: min. 5, max. dle domluvy
Program: Výroba srdíček z papíru a jejich zdobení. Děti budou seznámeny s netradičním využitím papíru pomocí různých technik. Sami si vyrobí srdíčko, které si odnesou domů.
 
  
PERNÍKOHRANÍ - VALENTÝN
Lektor: Jana Zieglerová
Délka programu: cca 60 - 90 minut
Termín: leden - únor
Příspěvek: 30 Kč za dítě
Povinná výbava: přezůvky, vhodné pracovní oblečení, SEZNAM DĚTÍ
Místo programu: SVČ - kuchyňka
Určeno pro MŠ a děti 1. – 5. třídy ZŠ
Počet účastníků: min. 8, max. dle domluvy
Program: Děti se seznámí s tradicí pečení perníků a s kořením používaným do perníkového těsta. Součástí programu je vykrajování, pečení a zdobení perníčků. Každé dítě si odnese cca 2 ks perníčků.
 
 
VELIKONOČNÍ DÍLNA
Lektor: Jana Zieglerová
Délka programu: cca 60 – 90 minut
Termín: leden - únor
Příspěvek: 40 Kč za dítě
Povinná výbava: přezůvky, vhodné pracovní oblečení, SEZNAM DĚTÍ
Místo programu:SVČ - výtvarná dílna
Určeno pro děti 2. – 5. třídy ZŠ
Počet účastníků: min. 5, max. dle domluvy
Program: Děti budou seznámeny s netradičním využitím papíru pomocí různých technik. Své výrobky s velikonoční tematikou si odnesou domů.
 
 
PERNÍKOHRANÍ - VELIKONOCE
Lektor: Jana Zieglerová
Délka programu: cca 60 - 90 minut
Termín: leden - únor
Příspěvek: 30 Kč za dítě
Povinná výbava: přezůvky, vhodné pracovní oblečení, SEZNAM DĚTÍ
Místo programu: SVČ - kuchyňka
Určeno pro MŠ a děti 1. – 5. třídy ZŠ
Počet účastníků: min. 8, max. dle domluvy
Program: Děti se seznámí s tradicí pečení perníků a s kořením používaným do perníkového těsta. Součástí programu je vykrajování, pečení a zdobení perníčků. Každé dítě si odnese cca 2 ks perníčků.
 
 
DŘEVODÍLNA
Lektor: Jana Zieglerová
Délka programu: cca 60 – 100 minut
Termín: březen
Příspěvek: 30 - 50 Kč za dítě podle výrobku
Povinná výbava: přezůvky, vhodné pracovní oblečení, SEZNAM DĚTÍ
Místo programu: SVČ – pracovní dílna
Určeno pro děti 2. – 5. ročníku ZŠ
Počet účastníků: min. 4, max. 12
Program: Programy mají dětem přiblížit práci se dřevem a různými přírodními materiály. Dále umožní dětem poznat a vyzkoušet si práci s různým nářadím, které se používá při opracování dřeva. Druh výrobku a počet účastníků ve skupině ovlivňuje délku výukového programu. Výrobek, který děti budou vyrábět, zvolí lektorka podle věku a schopností účastníků. Děti si vyrobí a odnesou vlastní výrobek.
 

MODELOVACÍ DÍLNA
Lektor: Jana Zieglerová
Délka programu: cca 90 minut
Termín: duben
Příspěvek: 50 Kč za dítě
Povinná výbava: přezůvky, vhodné pracovní oblečení, SEZNAM DĚTÍ
Místo programu: SVČ – výtvarná dílna
Určeno pro děti MŠ a 1. – 5. třídy ZŠ
Počet účastníků: min. 10, max. dle domluvy
Program: Program je zaměřený na práci s modelovací hmotou. Děti se seznámí s různými způsoby zpracování modelovací hmoty.
 

DRÁTKOVÁNÍ
Lektor:Jana Zieglerová
Délka programu: cca 90 minut
Termín: květen
Příspěvek: 50 Kč za dítě
Povinná výbava:přezůvky, vhodné pracovní oblečení, SEZNAM DĚTÍ
Místo programu: SVČ – výtvarná dílna
Určeno pro děti 2. – 5. třídy ZŠ
Počet účastníků: min. 10, max. dle domluvy
Program:Program je zaměřený na techniku drátkování. Děti si prakticky procvičí tuto netradiční techniku a budou seznámeny s možnostmi jejího dalšího využití.