Novinky

22.06.2020 Příměstský tábor 7. - 10.7.2020

Do nabídky příměstských táborů jsme zařadili i termín 7. - 10.7.2020. Cena za tento turnus je 1000,-Kč (není dotován). Nabízíme ještě volná místa na pobytových táborech ve Štítarech u Vranovské přehrady (Ostrov pokladů) a v Železné u Vrbna p.P. (Putování za sporty a zážitky).

04.05.2020 Znovuotevření SVČ

Od 11.5.2020 je možné opět otevřít kroužky. Aktuální informace najdete v emailu, nebo na našich stránkách.

11.03.2020 Uzavření SVČ Bruntál

Vážení rodiče, účastníci našich aktivit, na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, Č.j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, je činnost SVČ Bruntál přerušena do odvolání.

Neklidné a nesoustředěné dítě - beseda

Může se jednat zrovna o Vaše dítě nebo se s ním setkáváte.... Má každé neklidné dítě ADHD (nepozornost, impulzivita, hyperaktivita)? A je z něj možné vyrůst?
Jsou tzv. zlobivé děti neklidné či nevychované?
Besedu povede Mgr. Miroslav Piňos
Více informací: www.svcbruntal.cz, miroslava.chybikova@svcbruntal.cz, 730 150 086
Akce je financována z Projektu EU OPVVV cz.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011687

Kód 195116
Název Neklidné a nesoustředěné dítě - beseda
Termín konání 24.02.2020 14:30 - 16:00
Místo konání MŠ Ve Svahu, Vrbno
Hlavní vedoucí Miroslava Chybíková
Věková skupina 16-99 let